„Cartea bună este ca o conversaţie cu un om deştept”
Universul feminin
Universul feminin
Universul feminin
Domeniu: Proză scurtă
Anul aparitiei: 2014
ISBN: 978-973-592-333-4
Numar pagini: 128
Format: 20,50 / 14,50
Disponibil
Pret: 20.00 RON

Volumul conţine relatarea unor întâmplări din universul feminin, petrecute în familie şi în lume. Multe dintre ele au fost deja prezentate pe blogul personal, ceea ce atestă posibilităţile de comunicare multiplă ale autorului. Sunt abordate în aceste pagini trăsăturile specifice universului feminin, precum sensibilitatea, delicateţea, spiritul de sacrificiu şi vulnerabilitatea în faţa vicisitudinilor vieţii. Personajul nefiind pregătit să le facă faţă şi devine victimă sigură.
Este relevantă valoarea educaţională în societate a întâmplărilor, întrucât viaţa fără universul feminin nu se poate desfăşura în armonia necesară convieţuirii.
Atent observator al spiritului, autorul, nu trece insensibil, pe lângă valorile sufleteşti demonstrate de purtătorul acestora, eternul feminin. Avantajat de ambientul familial (fratele a trei surori şi tată de fete), de peregrinările profesionale ale familiei (tatăl-învăţător, mama-moaşă), cât şi de propriile itinerarii profesionale (coordonator de aplicare a proiectelor proprii în teren şi de studii de specialitate, asistent universitar la universităţile politehnice din Galaţi şi Iaşi, specializat în cercetarea ştiinţifică în străinătate), autorul, cu vocaţie de fin observator a înregistrat un buchet impresionant de trăsături şi manifestări feminine, care redau adevăratul farmec vieţii în prezenţa unor femei cu personalitate distinctă.
Unitatea acestui volum, care se prezintă sub forma unui grupaj de povestiri şi eseuri, în tradiţia prozei scurte, este conferită de omniprezenţa naratorului-personaj, care relatează evenimente la persoana întâi şi semnează în calitate de observator direct portrete realiste, bazate pe adevărul propriului flux existenţial. Rememorărilor şi evocărilor li se adaugă postările de pe blogul personal, selectate din activitatea ultimului an. Retrospectiva încărcată de nostalgie şi dinamica ancorării în prezent sunt coordonatele compunerii unui univers spiritual specific femeii. Discursul concentrat face ca din câteva tuşe să fie scoase în relief faţete nenumărate ale eternei frumuseţi a trupului şi sufletului  femeii, cu care autorul a venit în contact în multiple circumstanţe şi ipostaze.
Autorul-narator-personaj nu judecă, ci admiră femeia, căutând frumosul în orice întrupare a acesteia şi condamnând vehement misoginismul. La talentul de observator se adaugă o atitudine pozitivă faţă de obiectul călătoriei sale prin spaţiu şi timp declanşate de nevoia de a pune pe un piedestal fiinţa care a dat sens şi bucurie vieţii sale. O lectură tonifiantă, o notă pozitivă în universul nostru contradictoriu.

Corina Victoria Sein