„Cartea bună este ca o conversaţie cu un om deştept”
Florina-Maria BACILA
 Florina-Maria BACILA
Florina-Maria BACILA

FLORINA-MARIA BĂCILĂ este lector doctor la Catedra de limba română a Facultăţii de Litere, Istorie şi Teologie din cadrul Universităţii de Vest din Timişoara. A publicat lucrările Omonimia în limba română. Privire monografică, Timişoara, Editura Excelsior Art, 2007, Întâlnire cu Almăjana. Lexicologie – gramatică – stilistică – recenzii – eseuri, Timişoara, Editura Excelsior Art, 2009, precum şi numeroase studii şi articole în volume colective, în reviste de specialitate şi de cultură.