„Cartea bună este ca o conversaţie cu un om deştept”
Cristian FLOCA
 Cristian FLOCA
Cristian FLOCA

Cristian Floca este absolvent al Facultăţii de Litere, Istorie şi Teologie din cadrul Universităţii de Vest din Timişoara, şi al masteratului de Arheologie Interdisciplinară din cadrul aceleiaşi instituţii.
A participat la diferite sesiuni şi comunicări ştiinţifice interne şi internaţionale, în cadrul cărora a prezentat, în calitate de autor şi co-autor, numeroase lucrări de specialitate, elaborate în urma cercetărilor efectuate pe diverse şantiere arheologice şi zone din judeţul Timiş. Dintre acestea, pot fi amintite următoarele: Geografia istorică a zonei Moşniţa Veche. Rezultatele cercetărilor arheologice de teren, Măruia, L.; Micle, D.; Floca, C.; Stavilă, A.; Berzovan, A.; A.; Bolcu, L.; Borlea, O.; Rogozea, O.; Forţiu, S.; Magina, A.; Pîrpîliţă, E.; Vedrilă, I.; Horak, P.; Vidra, L.; Gogoşanu, A., Cluj-Napoca, 2012, ArheoGis. Baza de date a siturilor arheologice cuprinse în Lista Monumentelor Istorice a judeţului Timiş, Măruia, L.; Micle, D.; Cîntar, A.; Ardelean M.; Stavilă A.; Bolcu, L.; Borlea, O.; Horak, P.; Timoc, C.;Floca, C.; Vidra, L., Cluj-Napoca, 2011, Unip, com. Sacoşu Turcesc, jud. Timiş. Punct: Dealu Cetăţuica, Bejan, A.; Măruia, L.; Micle, D.; Berzovan, A.; Stavilă, A.;Floca, C.; Bolcu, L.; Borlea O., în CCA – campania 2011, 2012, Medieval earth fortifications from the Romanian N-E Banat in the context of interdisciplinary analysis, Micle, D.; Măruia L.; Kopeczny, S.; Simionescu, S.; Vidra, L.; Borlea, O.; Floca, C., în Fusion of Cultures. Abstracts of the XXXVIII Conference on Computer Applications and Qantitative Methods in Archaeology. Fco. Javier Melero, Pedro Cano & Jorge Revelles (Editors), Granada, 2010
Este implicat în diverse proiecte de cercetare, ce vizează identificarea sau investigarea a noi obiective arheologice, precum şi întocmirea unor studii complexe din domeniile arheologiei peisajului şi a geografiei istorice.