„Cartea bună este ca o conversaţie cu un om deştept”
Alexandru HEGYI
 Alexandru HEGYI
Alexandru HEGYI

Asistent de cercetare arheologică în cadrul Asociaţiei Arheovest Timişoara, Alexandrul Hegyi este absolvent al Facultăţii de Istorie şi, în prezent, cursant în cadrul Masteratului de Arheologie Interdisciplinară a Universităţii de Vest din Timişoara.
Domeniile sale de cercetare sunt legate de arheologia preistorică cu precădere arheologia primei epoci a fierului. Adiacent s-a specializat în topografie şi cartografie arheologică urmată de prelucrarea, analizarea şi interpretarea datelor geospaţiale în contextul arheologiei peisajului.
A participat la numeroase proiecte arheologice vizând cercetări sistematice de teren prin săpătură sau prin metode non-invazive. Cele mai importante dintre acestea sunt colaborările internaţionale cu Michigan University (cercetările arheologice sistematice de la Pecica Şanţul Mare), Exter University, Freiburg University (cercetările arheologice sistematice de la Corneşti Iarcuri).
Asistent de săpătură arheologică în cadrul şantierului şcoală a Universităţii de Vest din Timişoara, Unip „Dealu Cetăţuica” începând cu 2012 (Coordonator lect. univ. dr. Dorel Micle), s-a remarcat prin competenţă şi seriozitate.
A participat la diferite sesiuni de comunicări ştiinţifice cu teme din cadrul arheologiei precum: Reprezentări solare de la sfârşitul epocii bronzului şi din prima epocă a fierului pe teritoriul Banatului în cadrul conferinţei: "Imaginea in istorie. Tipologii in societatea de ieri si de azi", Cluj-Napoca, Aprilie 2013; Gropile ritualice de la „Unip Dealu Cetăţuica”. O formă de manifestare religioasă a dacilor din zona Banatului? Interpretări preliminare în cadrul conferinţei „Viaţa cotidiană în istorie”, workshop: „Artă, cultură şi religie în viaţa cotidiană, Facultatea de Istorie, Universitatea Bucureşti, Bucureşti, Aprilie, 2013; Săpăturile arheologice din cadrul suprafeţei nr. 4 de la Unip „Dealu Cetăţuica” la Centrul de Studii „Constantin Daicoviciu”, Timişoara, Decembrie, 2012; Un fragment de ciocan pentru minerit descoperit la Zădăreni, jud. Arad, în cadrul simpozionului „In Memoriam Constantini Daicoviciu”, Caransebeş, May 2011; Contribuţii la repertoriul arheologic al primei epoci a fierului pe teritoriul Banatului-aspecte metodologice, în cadrul conferinţei „Lupta pentru independenţa-permanent românească”, Timişoara, Iunie, 2011.
A semnat ca autor următoarele articole: Un fragment de ciocan pentru minerit descoperit la Zădăreni, jud. Arad in Tibiscum, 2012; Reprezentări solare de la sfârşitul epocii bronzului şi din prima epocă a fierului pe teritoriul Banatului.