„Cartea bună este ca o conversaţie cu un om deştept”
Dorel MICLE
 Dorel MICLE
Dorel MICLE

Dorel Micle este lector universitar la Departamentul de Civilizaţie Românească (Secţia de Istorie) din cadrul Facultăţii de Litere, Istorie şi Teologie a Universităţii de Vest din Timişoara, lector din anul 2006. A obţinut titlul de doctor în istorie cu distincţia Magna Cum Laude la Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu în 2009 în urma susţinerii unei teze interdisciplinare cu titlul Elemente de cartografie digitală şi analiza distribuţiei spaţiale a aşezărilor rurale post-romane de secol II-V p. Chr. din Dacia de sud-vest.

Dubla specializare în arheologie şi informatică (este absolvent al masteratului de Informatică distribuită, promoţia 2002) i-a permis o calificare interdisciplinară în GIS şi teledetecţie cu aplicabilitate în arheologie.

În 2007 a beneficiat de o specializare în GIS la Broonfield, Denver, CO, SUA, domeniile sale de activitate concentrându-se în topografie arheologică, GIS şi teledetecţie, prospecţiuni geofizice (magnetometrie), fiind unul dintre iniţiatorii şi susţinătorii unui nou palier de cercetare interdisciplinară: arheologia mediului (environmental archaeology).

Din anul 1997 figurează în Registrul Arheologilor din România ca arheolog debutant, între 2006-2011 arheolog specialist, iar din 2012 arheolog expert. Din 2009 până în prezent, desfăşoară şi o activitate administrativă în cadrul Direcţiei pentru Cultură, Culte şi Patrimoniul Cultural Naţional a Judeţului Timiş, în calitate de consilier specialist pe probleme de arheologie.

În 2011 a absolvit Şcoala PostDoctorală la Universitatea de Vest din Timişoara, cu lucrarea ARHEOGIS – un sistem integrat de manageriere a patrimoniului arheologic naţional, şi este actualmente (2013) membru activ în 3 proiecte internaţionale de cercetare vizând modernizarea şi standardizarea muncii de cercetare în arheologie, precum şi diseminarea şi comunicarea ştiinţei în contextul turismului cultural.

Din punct de vedere ştiinţific, activitatea de cercetare de până acum s-a concretizat prin publicarea unui număr de 6 cărţi (singur sau în colaborare), 3 capitole de carte (singur sau în colaborare), precum şi a unui număr de 30 de articole (singur sau în colaborare) în perioada 2003-2012. De asemenea, o serie studii au fost comunicate la conferinţe şi congrese internaţionale.

În ţară a susţinut peste 40 de comunicări la congrese, sesiuni sau conferinţe naţionale, prezentând subiecte pe teme arheologice şi a coordonat mai multe proiecte de cercetare ale Universităţii de Vest din Timişoara cu terţi.