„Cartea bună este ca o conversaţie cu un om deştept”
Gabriela MUNTEANU
 Gabriela MUNTEANU
Gabriela MUNTEANU

Absolventă a Institutului Politehnic Galaţ, specializarea „Tehnica pescuitului şi Piscicultură”. Gabriela Munteanu a urcat toate treptele afirmării universitare de la cea de asistent la cea de profesor universitar. Obţine titlul de doctor în ştiinţe tehnice în anul 1985. În formarea profesională a doamnei prof. univ. dr. ing. au avut un rol deosebit specializările efectuate în ţară şi în străinătate (Ucraina şi Olanda). Prof. univ. dr. ing. Gabriela Munteanu a desfăşurat o intensă muncă de cercetare concretizată în cărţi cu profil didactic, în monografii, într-un Tratat de ihtiopatologie şi în peste 125 lucrări ştiinţifice publicate în reviste de specialitate sau valorificate la simpozioane şi congrese. Recunoaşterea contribuţiei prof. univ. dr. ing. Gabriela Munteanu în domeniul său de specialitate este
dovedită de calitatea sa de evaluator CNCSIS.