„Cartea bună este ca o conversaţie cu un om deştept”
Istoric

 

În anul 1990, Corina Victoria Sein, membră a Uniunii Scriitorilor din România, fondează editura Excelsior Art, prima editură privată din Timişoara, obţinând, de la Ministerul Culturii, Avizul de funcţionare Nr. 65/1990. Calitatea de editor a Corinei Victoria Sein este dată de Atestatul obţinut de la Ministerul Culturii, dar şi de Certificatul eliberat de către International Book Development Limited / 1994.
Editura Excelsior Art este membră a Asociaţiei Editorilor din România şi se numără printre editurile evaluate şi recunoscute CNCS.

Editorul s-a orientat, începând de la întocmirea primului Proiect editorial, cu prioritate absolută, după principiul axiologic, preferându-l celui strict economic. De aceea, a promovat cu insistenţă textul de valoare, capabil să trezească interesul cultural superior al cititorului.
Trei sunt obiectivele cărora membrii redacţiei editurii li se subordonează:

a) valorificarea potenţialului creator autohton (incluzând şi creatorii minorităţilor naţionale, dar şi producţiile atât de neglijate, în general, ale debutanţilor);
b) valorificarea, prin traducere, a unor opere ale literaturii universale;
c) menţinerea unui echilibru judicios între cartea de literatură şi cartea de literatură ştiinţifică, între creaţia clasică şi cea contemporană, între producţiile româneşti şi traduceri.
Grupate pe colecţii şi serii, cărţile apărute sub emblema Excelsior Art conferă editurii un profil enciclopedic, menit să-i asigure un loc special în spaţiul spiritualităţii româneşti.

 

Pentru a descărca Catalogul Excelsior Art / 2016 click aici